Audio Recordings -> Murchadh MacPharlain Bard Mhealabost

Sound Clips

 • -Mal na Mara

 • -Mil Le M' Uilinn air Mo Ghuin

 • -Oran Cadaich

 • -Socair Ort, a Dhomhnaill, Seall

 • -Chaid Mo Mhurchadh gu Muir

 • -Thug Iad a Thung Thu

 • -Biodh an seisean, Biodh a Chier

 • -Naoi Ceud Deug's a Cethr Deug

 • -O Thig mi gad larraidh

 • -_Tobair, Tobair siolaidh

 • -An Deis Odhar

 • -Chorra-Ghritheach Dhonn

 • -'S' Fada leam an oidhche Gheamhraidh


© Angus Macleod Archive 2006 - 2024. Site by reefnet.